Hem

Välkomna till en personlig hemtjänst och bra sjukvård; HEMVÅRD!

Avancerad Vård Omsorg (AOV) ägs av Linnea Omsorg, ett non profit företag.

orebro-kommun-godkandTommy Ring, distriktssköterska, med erfarna undersköterskor ansvarar för att Du får det stöd Du behöver inom sjukvård, service, städ och ledsagning.

AOV har en formellt erkänd god verksamhet i Örebro kommun.

Dina problem kan orsakas av kroppsliga eller psykiska sjukdomar som gör att Du behöver hjälp i hemmet. Vi har särskilt fokus på neurologi; stroke, Parkinson och autismspektrumtillstånd.

Du och dina närstående får alltid en egen kontaktperson. Vi har dygnet runt-tillgänglighet.

Beslut och taxor är kommunala.

i282882364589924508-_szw1280h1280_